Viikkotapaaminen

Jäsenkirje n:o 2 tammikuu 2021                                       24.1.2021

 

Hallituksen tiedotuksia                                      

 

Yhdistyksen hallitus on päättänyt seuraavasta tiedotteesta jäsenille;

Koska pääkaupunkiseudun koronatyöryhmän päätöstä ei ole peruutettu siitä, että yli kymmenen henkilön kokouksia/tapaamisia tulisi välttää tai suorastaan niitä kielletään pitämästä, niin ilmoitetusta kevään toiminnan aloittamisesta jatketaan eli helmikuun kokoukset peruutetaan ainakin aluksi.
Hallitus ei enää ilmoita tässä viestissä päivämäärää, milloin kokoukset voivat alkaa, mutta ilmoittaa välittömästi kun se vain mahdollistuu.
Edelleen hallitus ilmoittaa, että se valmistele edelleen kevään viikko-ohjelmaa toiminnan jatkamiseksi.

Toistamme edellisessä tiedotteessa ilmaisemamme kantamme.  Hallitus lähtee siitä, että nyt on toteutettava viranomaisten julkaisemia ja erityisesti terveyteen liittyviä rajoituksia, vaikka ne voimakkaasti koettelevat myös yhdistyksemme jäseniä, mutta uskomme, että näillä ratkaisuilla ja tulevilla rokotuksilla voidaan vallitseva epidemia saada laantumaan.

Veijo Lehto                              Lillian Kulmala
puheenjohtaja                         varapuheenjohtaja
0500-404223                           040-533116

  
 

         

Jäsenkirje n:o 3 helmikuu 2021                                        24.2.2021

Hallitustiedote                                    

Yhdistyksen hallitus on päättänyt kokouksessaan 22.2.2021 mm. seuraavista asioista;
1. Yhdistyksen kirjanpidon ja siihen liittyvän tilinpäätöksen hankkimiseksi allekirjoitetaan sopimus Tilibic Oy:n kanssa 1.3.2021 alkaen. Taloudenhoitaja Lillian Kulmala hoitaa tiliöinnit ja on vastuuhenkilö jäsenistölle.
2. Yhdistyksen jäsenasiat hoitaa Lillian Kulmala
3. Päätettiin, että jäsenmaksujen eräpäivä on 15.3.2021. Asiasta on lähetetty erillinen kirje jäsenistölle.
4. Todettiin, että nykytilanteessa ei kevään viikkokokouspäiviä voida avata, mutta ohjelma on valmis avattavaksi heti kun viranomaiset sen sallivat
5. Vuoden 2020 tilinpäätös päätettiin lähettää toiminnantarkastajalle
6. Päätettiin kutsua yhdistyksen kevätkokous koolle 29.3.2021 klo 14.00 Roihuvuoren kirkkoon. Todettiin, että jos koronarajoitukset edelleen ovat voimassa, niin kokouksesta annetaan omat erilliset ohjeet sen läpiviemiseksi
7. Hyväksyttiin yksi uusi jäsen
8. Annettiin selvitys EKL:lle saaduista STEA- ja järjestöavustuksista
9. Keskusteltiin EKL:n XXI liittokokouksen järjestämisestä 9.-10.6.2021 Turussa ja päätettiin tiedustella jäsenistöltä, olisi halukkuutta osallistua kokoukseen. Yhdistys saa kokoukseen yhden edustajan
10. Keskusteltiin ja valmisteltiin yhdistyksen 50 v juhlatilaisuuden järjestelyistä ja laadittiin asiasta alustava kokonaissuunnitelma
11. Todettiin EKL:n julkistaneen kuntavaalitavoitteet, jotka todettiin hyväksi ja että ne ovat saatavilla netissä https://www.ekl.fi
12. Todettiin, että EKL on julkistanut liikunnan haastekampanjan 2021. Liikuntakäyntilomake on saatavilla Eläkkeensaaja-lehdessä ja sitä voi tulostaa netissä. Täytetyt lomakkeet tulee palauttaa Inkeri Moilaselle inkeri.moilanen2@gmail.com
 
Veijo Lehto                                      Lillian Kulmala
puheenjohtaja                                 varapuheenjohtaja
0500-404223                                   040-533116
veijo.j.lehto@gmail.com                   lillian.kulmala@gmail.com

                  Yhdistyksen omat kotisivut ovat: https://roihuvuori.elakkeensaajat.fi

 

Jäsenmaksukirje helmikuu 2021                       22.2.2021

Yhdistyksemme jäsenille

Vuosi 2021 näyttää ainakin aluksi jatkuvan samojen koronarajoitusten alaisena kuin edellinenkin vuosi. Tämä luo tietysti paineita myös omalle toiminnallemme. Kuten olemme aiemmin jo viestittäneet, niin hallitus on laatinut kevättä koskevan viikko-ohjelman niin valmiiksi, että se voidaan panna käyntiin heti kun siihen tulee mahdollisuus.
Lisäksi hallitus on pohtinut sitä, että tilanteen niin salliessa pitäisimme kesäkuukausina 1-2 yhteistä tapaamista ja näinkin tapaisimme toisiamme ja voisimme valmistautua ensi syyskauden ohjelmistoon.                              Syyskaudella meillä on suuri juhlatilaisuus, kun yhdistyksemme täyttää 50 vuotta. Nyt on varmistunut, että juhla pidetään lauantaina 18.9.2021 Itä-Helsingin Musiikkiopiston tiloissa, jos koronatilanne sen sallii. Ohjelmaa rakennetaan parhaillaan.
Kaikki tämä vaatii hallitukselta aktiivista toimintaa ja siitä aiheutuu myös monenlaisia kuluja.
Muistutamme siitä, että perittävään 15 euron jäsenmaksuun sisältyy Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:lle maksettava 8 euron osuus, jolla mm. jokainen jäsen saa maksuttoman Eläkkeensaaja-lehden sekä muita mm. maksuttomia koulutuksia jne. Lisäksi yhdistyksen jäsenmaksuun sisältyy 1 euron jäsenmaksu EKL:n Helsingin Piiri ry:lle sen toimintoihin. Piirin kautta saadaan lisäarvoa helsinkiläisten eläkkeensaajien etujen valvontaan kuten esim. jatkuvat ponnistelut HSL:n lippuhinnoista. Yhdistykselle jää maksettavasta 15 eurosta oman toiminnan käyttöön 6 euroa.
Pyydämme maksamaan 15 euron jäsenmaksun viimeistään 15.3.2021 yhdistyksen tilille FI61 1290 5000 1067 38 viitenumerolla 30180.
Maksamalla jäsenmaksun uskomme kaikki, että aktiivinen toiminta voi jatkua tämän keskeytyksen jälkeen yhä runsaampana kuin sitä ennen.

Vapauttavaa kevättä odotellessa
toivottaa hallitus

Veijo Lehto                                      Lillian Kulmala
veijo.j.lehto@gmail.com                   lillian.kulmala@gmail.com
0500-404223                                   050-5331164